Mom Syfte Int  
1a Kontakt; hälsning 4  
1b               samarbete 4  
1c               hantering 3  
2a Lek 1     Leklust 4  
2b               Gripande 4  
2c               gripande/dragkamp 3  
3a 1 Förföljande 4  
3a 2   4  
3b 1 Gripande 3  
3b 2   3  
4 Aktivitet 4  
5a Avst lek; Intresse 4  
5b                Hot/agg 1  
5c                Nyfikenhet 5  
5d                Leklust 4  
5e                Samarbete 3  
6a Överraskning; Rädsla 3  
6b                        Hot/agg 1  
6c                        Nyfikenhet 5  
6d                        Kvarst rädsla 1  
6e                        Kvarst intresse 1  
7a Ljud; Rädsla 4  
7b          Nyfikenhet 5  
7c          Kvarst rädsla 2  
7d          Kvarst intresse 1  
8a Spöken; Hot/agg 1  
8b               Kontroll 4  
8c               Rädsla 2  
8d               Nyfikenhet 5  
8e               Kontakt/fig i spökdräkt 3  
9a Lek 2; Leklust 3  
9b            Gripande 4  
10 Skott 1  

Egna kommentarer;
7c: hon gick bredvid mig åt ena hållet som hon alltid gör men på tillbaka vägen drog hon mot publiken, de såg de som en tempoväxling. 

8c: Hon stod framför mig hela tiden men backade/flyttade sig lite i sidled, var aldrig i jämhöjd med mig.. 

9a: testledaren står med bägge kampleksakerna framför mig, jag tar ena sen ser Riiva att han börjar stoppa in den andra innanför sin väst, varpå hon hänger med honom och vill ha den saken, tog en liten stund innan hon såg att jag hade den andra.