GK   Mentaltest  
  Samarbete Fö :    06   
  Samarbete TL. :    12  
  Gripa ta tag 5 m :    12   
  Gripa ta tag 40 m :    09   
  Gripa hålla 5 m :    09   
  Gripa hålla 40 m :    12   
  Gripa slita dra 5 m :    08   
  Gripa slita dra 40 m:    08   
  Förföljande :    10   
  Förföljande gripande:    09  
  Uthållighet :    0  
  Social självsäkerhet:    40  
  Social nyfikenhet :    40   
  Socialt samspel :    32  
  Handlingsförmåga :   40   
  Anpassningsförmåga :    30   
  Koncentration :    30   
  Avreaktion :    30  
  Minnesbilder :    15   
  Rädsla :    12   
  Aggressivitet :    09  
  Nyfikenhet :    32  
  Skott :    05   
  Imponer/hot :    05   
  Delpoäng 1 :    95   
  Delpoäng 2 :    310   
  Poäng :   405

Samtliga delar finns ute på Youtube: "Kickwas Aktiva Axina"