Skellefteå BHK 23/8-2020 domare Torsten Örnkloo & David Lundgren

   Boyce mamma Riiva
Socialitet  -1 (social rädsla) +2 (socialt trygg)
Social kamplust +3 (måttlig) +3 (måttlig)
Jaktkamplust +3 (stor) +3 (stor)
Aggression +3 (måttlig) -1 (ingen eller kortv)
Försvarslust +3 (måttlig) +3 (måttlig)
Temperament +2 (ganska ändamålsenl eng) +3 (ändamålsenl eng)
Nerver +1 (relativt nervfast) +3 (mkt nervfast)
Minnesbilder +3 (enstaka utan undv) +3 (enstaka utan undv)
Drivkraft/Mod -1 (liten) +2 (stor)
Skottfast 5 5
Imponer-/hotbeteende 5 5
  112p 261p