NAMN, Datum & ålder för MH:t   CERO
210820
14mån 

C'Asta Larsson
210820
14mån

CHEZZIE
210820 14mån

CHIIWA
210820
14mån
CATLA
210820
14mån
       
U:
RIIVA
150816
14,5mån

E:
ÅDIN
170603
16mån
1a   KONTAKT hälsning 4 4 4         4 4
1b    samarbete         4 3
1c    hantering 4         3 3
2a   LEK 1 leklust 4 5 5         4 4
2b    gripande 4         4 4
2c    grip-dragkamp 4 4         3 5
3a 1  "Lilla Bytet"
FÖRFÖLJANDE
1 4 4         4 4
3a 2    2 4         4 4
3b 1  GRIPANDE  1 3 3         3 5
3b 2    2 4 3         3 5
AKTIVITET   2 2         4 3
5a  AVSTÅNDSLEK intresse  2 2 4         4 2
5b    hot/agg  1 1         1 1
5c    nyfikenhet  5 4 4 3         5 3
5d    leklust  2 5 4         4 4
5e    samarbete  2         3 3
6a  ÖVERRASKNING   rädsla 3         3 1
6b    hot/agg  1 1         1 1
6c    nyfikenhet  3 3         5 5
6d    kvarstående rädsla  2         1 1
6e    kvarstående intresse  1 1         1 3
7a LJUD rädsla  1 3         4 1
7b    nyfikenhet  3         5 5
7c    kvarstående rädsla  1 1         2 1
7d    kvarstående intresse  1         1 2
8a   SPÖKEN hot/agg  3 2 1         1 1
8b    kontroll  3 4         4 4
8c    rädsla  1 2 2 1         2 2
8d    nyfikenhet  4 5         5 5
8e    kontakt/fig i spökdräkt 4         3 4
9a   LEK 2 leklust  3 3 5 5         3 4
9b    gripande  4         4 4
10  SKOTT   2 1         1 1